Od kwietnia 2023 roku Cechem Zdunów Polskich kieruje nowy Zarząd, który podjął decyzję o priorytetowym przeprowadzaniu bezpłatnych szkoleń wewnętrznych, skierowanych wyłącznie do członków Cechu. To istotna decyzja, ponieważ dotychczas większość inicjatyw edukacyjnych w polskim zduństwie była nastawiona na cele zarobkowe, tzn. udział mógł wziąć każdy, kto wniósł stosowną opłatę. Zazwyczaj byli to ludzie spoza branży, którzy chcieli zapoznać się z podstawami budowania urządzeń ogniowych, a ich motywacją była chęć zbudowania prostego pieca na własny użytek. Od początku pojawiały się wątpliwości co do takiej formuły szkoleń, które może i dawały podstawy zduństwa kilku osobom, jednak kosztem zaniedbania podnoszenia kwalifikacji już działających zdunów, członków Cechu.

Szkolenie realizowane w gronie osób posiadających już podstawy wiedzy zduńskiej pozwala skoncentrować się na detalach, dopracować budowane urządzenie do perfekcji. Daje możliwość wymiany doświadczeń i podnoszenia kwalifikacji. Taki był cel warsztatów z budowy pieca kanałowego, które odbyły się w dniach 6-10 listopada 2023 roku w mazowieckiej wsi Żółwin. Szkolenie prowadziła trójka cenionych zdunów z Wielkopolski: Remigiusz Pakuła, Mirosław Gniot i Jan Biegański. Uczestnikami warsztatów byli członkowie Cechu Zdunów Polskich, a więc osoby na co dzień funkcjonujące w branży kominkowo-piecowej.

Założeniem szkolenia było wybudowanie niewielkiego pieca kanałowego metodą tradycyjną. Ze względu na ograniczenia czasowe (kurs był zaplanowany na pięć dni) organizatorzy zdecydowali się na wprowadzenie w niektórych elementach zduństwa nowoczesnego. Serce pieca, czyli palenisko i kanały dymowe, zostało stworzone przy użyciu gliny i zaprawy szamotowej. Równolegle uzgodniono, że część kafli zostanie spanelizowana, aby przyspieszyć wznoszenie pieca. W pracach wykorzystano kafle Ceramiki Kornak w kolorze białym i miętowym. Drzwiczki piecowe z doprowadzeniem powietrza zewnętrznego zapewniła firma Unico. Glinę i całą gamę kształtek szamotowych dostarczył Fenixus.

Ciekawym rozwiązaniem było oparcie budowy o szczegółowy projekt techniczny, wykonany przez członka CZP – Patryka Czerniawskiego. Projekt składał się z 28 etapów i krok po kroku, rząd po rzędzie pokazywał rozwiązania konstrukcyjne wnętrza pieca. Nawet jeśli w trakcie pracy niektóre detale zostały zmienione w wyniku dyskusji (gdzie trzynastu zdunów, tam trzynaście różnych wizji), to takie graficzne rozplanowanie schematu budowy stanowi ogromne usprawnienie pracy.

Szkolenie trwało pięć dni i był to idealnie dobrany czas na takie przedsięwzięcie. W trakcie warsztatów zorganizowano kilkugodzinny pobyt na targach Warsaw Home w pobliskim Nadarzynie. Ostatniego dnia, po zadeklowaniu pieca, udało się jeszcze przeprowadzić próbne rozpalenie i potwierdzić poprawność wykonanej konstrukcji.

Kolejne spotkanie szkoleniowe zakończone sukcesem. W roku 2024 Cech Zdunów Polskich planuje więcej bezpłatnych wewnętrznych szkoleń dla swoich członków.

Jakub Kornak