W 2023 roku grupa Drewno – Pozytywna Energia, tak jak w poprzednich latach, prężnie działała na rzecz branży. W związku z tym chcielibyśmy krótko podsumować zeszłoroczne działania DPE. Przedstawiamy bardzo okrojoną listę działań – prześledzenie pełnej listy wymagałaby od Państwa poświęcenia dużej ilości czasu.

 • skierowaliśmy do 7 małopolskich gmin (Skawina, Krzeszowice, Oświęcim, Nowy Targ, Niepołomice, Rabka-Zdrój i Czarny Dunajec) petycje w sprawie zmiany lokalnych uchwał antysmogowych, z czego 3 na 7 gmin uznało petycję za zasadną – Czarny Dunajec, Niepołomice i Rabka;
 • wysłaliśmy do Ministerstwa Finansów głosy zebrane pod petycją w sprawie zerowej stawki podatku VAT na drewno opałowe;
 • prowadziliśmy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska korespondencję w sprawie wskaźników emisji KOBiZE. O możliwych nadużyciach w tej sprawie poinformowaliśmy instytucje kontrolne i nadzorcze;
 • prowadziliśmy z małopolskim Urzędem Marszałkowskim korespondencję w sprawie „zabetonowania uchwał antysmogowych”. O możliwych nadużyciach w tej sprawie informowaliśmy instytucje kontrolne i nadzorcze;
 • prowadziliśmy z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego rozmowy w sprawie kształtu przyszłych formularzy inwentaryzacyjnych CEEB;
 • przeprowadziliśmy pierwsze z serii szkoleń dla przedstawicieli handlowych;
 • przygotowaliśmy aktualne zestawienie obowiązujących przepisów antysmogowych – jest ono dostępne w biurze OSKP;
 • we współpracy z agencją PR przygotowaliśmy i opublikowaliśmy w sieci liczne komunikaty prasowe i artykuły promujące kominki i ogrzewanie drewnem, udzielaliśmy licznych wywiadów w telewizji, radiu i portalach internetowych, czego efekty można zobaczyć m.in. na Facebooku Kampanii DPE oraz na Facebooku OSKP;
 • skierowaliśmy do dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego korespondencję w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza;
 • wzięliśmy udział w II Ogólnopolskim Kongresie Kominiarzy w Gminie Ryglice;
 • wzięliśmy udział w kongresie Izby Gospodarczej Urządzeń OZE;
 • wzięliśmy aktywny udział w XVI konferencji naukowo-technicznej „Kotły małej mocy zasilane paliwem stałym – urządzenia grzewcze dla ogrzewnictwa indywidualnego” w Brennej;
 • wzięliśmy czynny udział w trzecim EKO FEST w Hermanicach;
 • 7 listopada podczas Targów Warsaw Home Build odbyła się konferencja „Indywidualne urządzenia grzewcze na odnawialną biomasę”, której współorganizatorem było między innymi Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Kominki i Piece”. Podczas targów miało miejsce również spotkanie branżowe, dotyczące m.in. działań kampanii Drewno Pozytywna Energia;
 • skierowaliśmy do urzędów marszałkowskich pisma w sprawie kontroli pracowników odpowiedzialnych za aktualizację programów ochrony powietrza;
 • wzięliśmy udział w Krajowym Kongresie Rzemiosła Zduńskiego w Krakowie;
 • przystąpiliśmy do skargi na mazowiecki Program Ochrony Powietrza. Wyrok WSA w tej sprawie był korzystny dla naszej branży, aktualnie toczy się postępowanie w drugiej instancji;
 • bierzemy udział w pracach grupy roboczej do spraw wprowadzenia przepisów o obowiązkowym kominie awaryjnym;
 • stworzyliśmy filmik promujący ogrzewanie drewnem;
 • wzięliśmy udział w konsultacjach społecznych dotyczących Programów Ochrony Powietrza w województwach: świętokrzyskim, opolskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, świętokrzyskim, lubuskim, łódzkim, śląskim, mazowieckim, małopolskim i podkarpackim;
 • wystosowaliśmy pisma w sprawie sprostowania nieprawdziwych treści na portalach internetowych;
 • współpracowaliśmy z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców, IGUOZE, PFK, CZP, MCZIZP, Międzywojewódzkim Cechem Kominiarzy, Krajową Izbą Kominiarzy, Stowarzyszeniem „Kominy Polskie”, ŚK, HKI, CEFACD;
 • korespondowaliśmy z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dokumentu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027”;
 • wysłaliśmy liczne mailingi do gmin m.in. w sprawie poparcia inicjatywy ustawodawczej w obronie polskich lasów, zabetonowania uchwał antysmogowych;
 • braliśmy aktywny udział w konsultacjach europejskich w sprawie Ekoprojektu, podczas których – dzięki działaniom m.in. grupy Drewno Pozytywna Energia – polskie opinie stanowiły ponad 72% wszystkich złożonych opinii w tej sprawie (blisko 250 wpisów);
 • przedstawiciel DPE wziął udział w Konferencji European Bioenergy Future 2023 w Brukseli.

Osoby, które chciałyby poznać szczegóły naszych działań i stać się częścią naszej drewno-pozytywnej rodziny, zapraszamy na co wtorkowe zoomy o godzinie 20:00. Szczegóły w biurze Ogólnopolskiego Stowarzyszenia ,,Kominki i Piece”.

Drewno Pozytywna Energia