Rok 2023 był rokiem niezwykle trudnym dla całej branży kominkowej, a jednocześnie bardzo pracowitym dla grupy DPE. Dla przypomnienia: Drewno Pozytywna Energia to nieformalna grupa operacyjna oparta o struktury organizacyjne Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Kominki i Piece”. W jej skład oprócz członków OSKP wchodzą jeszcze przedstawiciele Cechu Zdunów Polskich, redakcji Świata Kominków, Polskiego Forum Klimatycznego, Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy, Korporacji Kominiarzy Polskich, Krajowej Izby Kominiarzy, Stowarzyszenia „Kominy Polskie”, Fundacji Zielone Ciepło oraz grupy 3K – Kominek, Komin, Kominiarz.

Czy branży kominkowej w ogóle potrzebna jest grupa DPE? Co ona w ogóle robi? Czy to, co robi DPE, nie zrobi się samo? Przecież drewno to odnawialne, naturalne, tanie i ekologiczne źródło energii. „Wszyscy to wiedzą”. Czy jest sens wspierać finansowo coś, co zrobi się samo? „Przecież nikt nie zabroni palenia drewnem”.

Po czterech latach intensywnych działań DPE okazało się, że największą bolączką jest brak środków na finasowanie. Ale nie na finasowanie działań operacyjnych, bo te są w większości wykonywane nieodpłatnie, społecznie i „po godzinach” przez kilkunastu zapaleńców. Największy problem to brak środków na informowanie branży o działaniach DPE. Może stąd wrażenie, że wszystko „robi się samo”, i przyczyna tego, że branża kominkowa pozostaje w błogiej nieświadomości. Tymczasem wszystkie technologie oparte na pozyskiwaniu energii ze spalania drewna są na celowniku lobby związanego z alarmami smogowymi i jako poważna, choć słaba i niezorganizowana konkurencja, są łatwym celem do odstrzału.

Skromne środki, jakimi dysponuje DPE, są przeznaczane na obsługę administracyjną i prawną kampanii, a niewielkie nadwyżki na działania informacyjne w mediach.

Dry chopped firewood logs in a pile in a green forest

Co zatem robiło DPE w roku 2023?

 • Petycje do 7 małopolskich gmin w sprawie uchylenia lokalnych uchwał antysmogowych. Te uchwały od 1 stycznia 2023 roku umożliwiają montaż nowych kominków tylko z zamkniętą komorą spalania i tylko wyposażonych w sterownik. Urządzenia zduńskie, zarówno te nowe, jak i już istniejące, mogą być eksploatowane tylko po wykazaniu, że spełniają wymogi Ekoprojektu. Pozytywnie na naszą petycję odpowiedziały 3 gminy: Czarny Dunajec, Niepołomice i Rabka.
 • Akcja w sprawie odmrożenia uchwał antysmogowych. Niestety, konsekwencją łagodzenia uchwał antysmogowych jest utrata przez gminy środków unijnych na termomodernizację. Sprawa została zgłoszona przez DPE do właściwych organów ścigania i kontroli.
 • Aktualizacja wojewódzkich programów ochrony powierza. W ciągu całego roku w większości województw trwały konsultacje społeczne i prace nad aktualizacją tych lokalnych uchwał, które wprowadzają zakazy i ograniczenia eksploatacji kominków na drewno. Większość zakazów i ograniczeń udało się złagodzić (szczegóły nowych regulacji będą dostępne w osobnym materiale).
 • Nawiązanie współpracy z europejskimi organizacjami HKI i CEFACD oraz udział w konsultacjach unijnych dotyczących aktualizacji Ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe.
 • Udział w spotkaniu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie programu Czyste Powietrze.
 • Zaskarżenie mazowieckiego Programu Ochrony Powietrza. Wyrokiem z 10 lipca 2023 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił mazowiecki Program Ochrony Powietrza w zakresie, w jakim wprowadzał on ograniczenia eksploatacji kominków. Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie, w jakim uchwała ta ustanawia zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej (kominków, piecyków kominkowych, piecyków ozdobnych). Obecnie trwa postępowanie kasacyjne w tej sprawie.
 • Udział w XVI Konferencji Naukowo-Technicznej Kotły małej mocy zasilane paliwem stałym – urządzenia grzewcze dla ogrzewnictwa indywidualnego.
 • Udział w II Ogólnopolskim Kongresie Kominiarzy w Ryglicach.
 • Udział podczas Targów Warsaw Home Build w Warszawie w konferencji Indywidualne urządzenia grzewcze na odnawialną biomasę.
 • Rozmowy z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego w sprawie kształtu przyszłych formularzy inwentaryzacyjnych CEEB.
 • Udział w kongresie Izby Gospodarczej Urządzeń OZE.
 • Udział w Krajowym Kongresie Rzemiosła Zduńskiego w Krakowie.
 • Udział w pracach grupy roboczej ds. wprowadzenia przepisów o obowiązkowym kominie awaryjnym.

Pytanie, czy DPE jest potrzebne branży kominkowej w Polsce i czy warto wspierać tę inicjatywę, pozostawiam otwarte.

Wojciech Perek, KP/ DPE