Dla zdrowia ludzi i środowiska


Rzeczywista emisja pyłów wielokrotnie niższa przy paleniu drewnem niż węglem (dotąd przyjmowano odwrotnie).

1. Kominki opalane węglem; 2. Kominki otwarte na drewno; 3. Kominki zamknięte tradycyjne żeliwne na drewno; 4. Kominki o wysokiej sprawności na drewno; 5. Kominki zaawansowane z etykietą ekologiczną na drewno; 6. Kominki na pelet drzewny; 7. Kominki zgodne z Ekoprojektem; 8. Tradycyjne i przenośne (wolno stojące) piece i kuchnie bez akumulacji na węgiel; 9. Tradycyjne akumulacyjne piece kaflowe kanałowe na węgiel; 10. Tradycyjne i przenośne (wolno stojące) piece i kuchnie bez akumulacji na drewno; 11. Tradycyjne i przenośne (wolno stojące) piece i kuchnie z akumulacją na drewno; 12. Piece zaawansowane akumulacyjne kanałowe na drewno; 13. Piece na pelet drzewny; 14. Piece i kuchnie zgodne z Ekoprojektem; 15. Ogrzewacze pomieszczeń (piece i kuchnie) na węgiel; 16. Zawyżone dla drewna i błędnie przyjęte z frakcją kondensowalną do wyliczania emisji i modelowania stężeń, stosowane wadliwie do POP posłużyły do uzasadnienia zakazów i ograniczeń palenia drewnem; 17. Uśredniony i zagregowany dla kotłów (22 – 350 g/GJ) na węgiel; 18. Uśredniony i zagregowany dla kotłów (20 – 350 g/GJ) na drewno.

* EMEP/EEA – Europejska Agencja Monitorowania Zanieczyszczeń,
** IChPW – Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla,
*** KOBiZE – Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

Dla obniżenia kosztów ogrzewania i zwiększenia bezpieczeństwa


• palenie drewnem opałowym może być średnio 4-krotnie tańsze niż palenie węglem lub drewnem kominkowym;
• ogrzewanie piecem na drewno jest niezależne od dopływu energii elektrycznej i dostępności paliw kopalnych.


Średni koszt ogrzewania typowego domu (ok. 150 m2):

Przyjęto średnie zapotrzebowanie EK = 3 kW (72 kWh/24 h) = 16 MWh/sezon (8,5 – 11,5 mp drewna).

Przyjęto 1 mp drewna twardego = 0,68 m³ / ~ 500 kg, drewna miękkiego ~ 350 kg.

*cena drewna opałowego z Lasów Państwowych przy samopozyskaniu – 31 zł/m³ (08.2022)
** cena drewna opałowego z Lasów Państwowych przygotowanego przez leśniczego – 120 zł/m³ (08.2022)

Małopolski Cech Zdunów i Zawodów Pokrewnych
ul. Balicka 320, 30-198 Kraków

tel: (12) 637-92-88

e-mail: [email protected]