Pięćdziesiąty numer Kominków PRO to czas podsumowań. O tym, że warto współpracować i działać razem za rzecz branży, piszemy nie od dzisiaj. Dlatego tak ważne jest istnienie organizacji i stowarzyszeń branżowych, które zrzeszają swoich członków, realizują wspólne cele oraz działają na rzecz rozwoju i ochrony branży. W przeglądzie poniżej przedstawiamy organizacje związane z branżą kominkową działające w naszym kraju, ich cele i założenia oraz podajemy, ilu członków zrzeszają.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Kominki i Piece”

Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Kominki i Piece” zrzesza producentów, importerów, sprzedawców i wykonawców kominków i pieców działających na terenie całej Polski. Stowarzyszenie propaguje ideę czystego spalania drewna oraz współpracuje z cechami zduńskimi, organizacjami kominiarskimi i kominowymi. Należy też do Europejskiego Zrzeszenia Stowarzyszeń Branży Zduńskiej VEUKO i współpracuje z Polską Radą Pelletu i Polskim Forum Klimatycznym.
Rok założenia: 2003.
Kogo zrzesza: producentów, importerów, sprzedawców i wykonawców kominków oraz pieców.
Misja: celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie wspólnych interesów środowiska związanego z branżą kominkową i zduńską oraz działalność na rzecz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego.
Liczba członków: 100.
Dane kontaktowe:
Rynek 2
63-760 Zduny
tel.: 62-721-50-01
[email protected]
https://kominkipolskie.com.pl/


Cech Zdunów Polskich

Cech Zdunów Polskich dba o kontynuowanie tradycji związanej ze zduństwem i naukę zawodu. Cech prowadzi – na rzecz członków – działalność społeczno-organizacyjną, kulturalną, oświatową, socjalną i gospodarczą. Celem Cechu jest utrwalanie więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego rzemieślnika oraz wykonywanie zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach prowadzonych przez członków Cechu.

Rok założenia: 2017.
Kogo zrzesza: rzemieślników, mikro-przedsiębiorców, małych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie zduństwa oraz osoby kształcące się w kierunku rzemieślnika zduńskiego.
Misja: celem Cechu jest dbanie o prawidłowy rozwój rzemiosła i kultywowanie jego tradycji, ochrona praw oraz reprezentowanie interesów zrzeszonych członków.
Liczba członków: 46.
Dane kontaktowe:
Rynek 2
63-760 Zduny
tel.: 62-721-50-01
[email protected]
http://cechzdunowpolskich.zduny.pl/


Małopolski Cech Zdunów i Zawodów Pokrewnych

Małopolski Cech Zdunów i Zawodów Pokrewnych zrzeszony jest w Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Celem Cechu jest to, by w regulacjach prawnych wprowadzono dopuszczalne normy emisji spalin, które będą na poziomie niepowodującym pogorszenia jakości powietrza oraz doprowadzenie do sytuacji, by do użytkowania były dopuszczone tylko takie piece i kominki, które technicznie będą spełniały określone wymagania emisyjne i będą na to posiadały odpowiedni certyfikat. Oznacza to, że będą to wyłącznie instalacje spalające drewno (biomasę) – największe, najtańsze i najbardziej dostępne polskie OZE. Małopolski Cech Zduński przede wszystkim ma na celu szkolenie fachowców, by móc potem zagwarantować, że jego członkowie będą budować instalacje spełniające wymagane standardy.

Rok założenia: 2016.
Kogo zrzesza: rzemieślników, mikro-przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie zduństwa.
Misja: popularyzowanie i podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania zanieczyszczaniu środowiska niską emisją, poprzez promowanie na zasadzie zrównoważonego rozwoju wszystkich dostępnych lokalnie OZE.

Liczba członków: 60.
Dane kontaktowe:
ul. Balicka 320
30-198 Kraków
tel.: 12-637-92-88
[email protected]
www.zduni.eu


Izba Gospodarcza Urządzeń OZE

Izba Gospodarcza Urządzeń OZE, zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym, oficjalnie funkcjonuje od 18 sierpnia 2022 roku, jednak w rzeczywistości istnieje od kwietnia 2020 roku. W sierpniu miała jednak do czynienia ze zmianą formy organizacyjnej. Izba ma realny wpływ nie tylko na wzrost świadomości społeczeństwa, ale również na nowe akty prawne ustalane na poziomie lokalnym, samorządowym i ogólnokrajowym. Jako organizacja ma na celu aktywnie kształtować przyszłość branży energetycznej w naszym kraju.
Rok założenia: 2022.
Kogo zrzesza: producentów nowoczesnych kotłów pelletowych, producentów pelletu drzewnego, kominków, pomp ciepła, a także hurtownie instalacyjne i instalatorów.
Misja: celem Izby jest propagowanie krajowych i ekologicznych produktów wykorzystujących odnawialne źródła energii.
Liczba członków: ponad 100.
Dane kontaktowe:
Miękinia 381
32-065 Krzeszowice
[email protected]
https://iguoze.pl/


Korporacja Kominiarzy Polskich

Korporacja Kominiarzy Polskich jest stowarzyszeniem zawodowym zrzeszającym wyłącznie mistrzów kominiarskich z Polski. Korporacja działa na rzecz rozwoju techniki kominiarskiej. Współdziała z instytucjami państwowymi, samorządowymi, gospodarczymi i organizacjami społecznymi w zakresie zapobiegania zatruciom i wybuchom gazu, poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, racjonalnego gospodarowania paliwami i ochrony środowiska naturalnego.
Rok założenia: 1991.
Kogo zrzesza: mistrzów kominiarskich.
Misja: celem Korporacji jest działanie na rzecz rozwoju techniki kominiarskiej.
Liczba członków: ponad 500.
Dane kontaktowe:
ul. Katowicka 55
45-061 Opole
tel.: 77-423-13-80
[email protected]
http://korporacjakominiarzy.pl/


Krajowa Izba Kominiarzy

Krajowa Izba Kominiarzy powstała na zebraniu założycielskim, w którym uczestniczyli mistrzowie kominiarscy z siedmiu województw – od pomorskiego i warmińsko-mazurskiego na północy, przez mazowieckie, łódzkie i wielkopolskie w centrum, po świętokrzyskie i śląskie na południu. Ich decyzją powołano do życia nową, samodzielną organizację kominiarską non-profit z siedzibą w Warszawie. Celem Izby jest doskonalenie zawodowe, nauka i edukacja kominiarzy oraz promowanie regularnych usług kominiarskich przez dobrze wykształconego eksperta – kominiarza.

Rok założenia: 2015.
Kogo zrzesza: mistrzów kominiarskich.
Misja: podejmowanie działań dla bezpiecznego, ekologicznego i oszczędnego funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych i wentylacji.
Ilość członków: 400.
Dane kontaktowe:
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
[email protected]
https://www.izbakominiarzy.pl/


Międzywojewódzki Cech Kominiarzy

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy zrzesza kominiarzy, których celem jest praca na rzecz społeczeństwa i ochrony środowiska, szerzenie wiedzy na temat prawidłowego funkcjonowania przewodów kominowych i urządzeń grzewczych. Cech nieustannie dąży do podnoszenia kwalifikacji zawodowych swoich członków oraz wzmocnienia profesjonalizmu ich usług przy zachowaniu najwyższych standardów etycznych. Aktywnie działa na rzecz tworzenia prawodawstwa umożliwiającego bezpieczne użytkowanie kominów i wentylacji, jak również ochronę środowiska.

Rok założenia: 2018.
Kogo zrzesza: mistrzów kominiarskich.
Misja: szerzenie wiedzy na temat prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania przewodów kominowych i urządzeń grzewczych oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich członków.
Liczba członków: 130.
Dane kontaktowe:
ul. Ujejskiego 24
33-100 Tarnów
tel.: 14 626 03 95
kom. 505 223 222 lub 531 650 650
[email protected]
https://kominiarskicech.pl/


Stowarzyszenie „Kominy Polskie”

Stowarzyszenie „Kominy Polskie” jest ogólnopolską organizacją non profit, która powstała z inicjatywy czołowych producentów wyrobów kominowych. Stowarzyszenie zabiega o utrwalenie wizerunku branży jako aktywnego partnera zmian służących poprawie jakości życia i bezpieczeństwa użytkowników pomieszczeń mieszkalnych i przemysłowych. Integruje środowisko, reprezentuje jego stanowiska i kluczowe racje. Celem Stowarzyszenia jest propagowanie w społeczeństwie wiedzy o nowoczesnych instalacjach kominowych oraz warunkach ich bezpiecznej eksploatacji.
Rok założenia: 1999.
Kogo zrzesza: polskich producentów wyrobów kominowych

Misja: celem Stowarzyszenia jest popularyzacja wiedzy o bezpiecznym i skutecznym odprowadzaniu spalin z urządzeń grzewczych.
Dane kontaktowe:
ul. Górnośląska 1,
43-200 Pszczyna
[email protected]
http://www.kominypolskie.com.pl/


Kampania Drewno Pozytywna Energia

drewno pozytywa energia

Kampania Drewno Pozytywna Energia to efekt współpracy wielu osób, wolontariuszy reprezentujących zarówno dużych producentów, jak i mniejsze firmy wykonawcze. Kampania ma na celu promocję wizerunku drewna jako odnawialnego źródła energii. Działa, by upowszechniać prawdziwe informacje oraz fakty na temat ekologicznego spalania biomasy drzewnej oraz przyczyniać się do redukcji smogu w naszym kraju, mając na uwadze także politykę klimatyczną Unii Europejskiej.
Rok rozpoczęcia kampanii: 2020.
Kto uczestniczy: producenci, firmy wykonawcze.
Misja: celem kampanii jest promocja wśród klientów indywidualnych, jak i wśród władz rządowych i samorządowych, nowoczesnych i ekologicznych kominków opalanych paliwami drzewnymi (drewnem i pelletem).
https://ogrzewamydrewnem.wordpress.com/


Inicjatywa 3xK: kominek/kocioł, komin, kominiarz

Zainicjowana przez Stowarzyszenie „Kominy Polskie” akcja integrująca branże: producentów urządzeń grzewczych (palenisk kominkowych, kotłów), producentów kominów i systemów spalinowych oraz kominiarzy. Celem inicjatywy jest propagowanie technik czystego i efektywnego spalania paliw w nowoczesnych urządzeniach grzewczych oraz wymiana wiedzy i doświadczeń, szczególnie w odniesieniu do nowych konstrukcji urządzeń grzewczych w celu zapewnienia ich optymalnej efektywności energetycznej.
Rok rozpoczęcia: 2019.
Kto uczestniczy: producenci urządzeń grzewczych, producenci kominów i systemów spalinowych, kominiarze.
Misja: celem inicjatywy jest propagowanie technik czystego i efektywnego spalania paliw w nowoczesnych urządzeniach grzewczych.
http://www.kominypolskie.com.pl/