Od 30 czerwca 2023 roku program „Czyste Powietrze” dotuje tylko kotły na biomasę o podwyższonym standardzie (o obniżonej emisyjności cząstek stałych do wartości ≤ 20 mg/m3, czyli o połowę mniej, niż wymaga Ekoprojekt). Dofinansowanie dotyczy jedynie kotłów na pellet i kotłów zgazowujących drewno. Od 22 kwietnia 2024 roku weszła w życie kolejna zmiana – dofinansowanie można będzie uzyskać tylko na kocioł na biomasę znajdujący się na liście zielonych urządzeń ZUM, prowadzonej przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Podobnie będzie z pompami ciepła, do dofinansowania będą kwalifikować się jedynie pompy wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów ZUM.

„Stop Smog” to rządowy program skierowany do osób najuboższych, których nie stać na ocieplenie domu i wymianę pieca (mieszkaniec gminy objętej programem może otrzymać w formie bezzwrotnej dotacji do 100% kosztów przedsięwzięcia). Jednak skorzystać z niego mogą jedynie ci, którzy mieszkają na terenie gminy z obowiązującą uchwałą antysmogową, przy czym gmina musi mieć podpisaną umowę z NFOŚiGW w sprawie realizacji programu. Lista gmin, które mają podpisaną umowę, dostępna jest na stronie Programu „Czyste Powietrze”. Beneficjent końcowy środki w formie dotacji może otrzymać m.in. na fotowoltaikę, pompy ciepła, termomodernizację czy podłączenie do sieci ciepłowniczej. Program ma trwać do końca 2024 roku, a środki można pozyskać na wymianę lub likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne, termomodernizację oraz podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Program „Mój Prąd” wspiera rozwój energetyki prosumenckiej, czyli takiej, w której osoby wytwarzają energię na własne potrzeby, a jej nadwyżkę przekazują do sieci energetycznej. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej, magazynu ciepła czy magazynu energii elektrycznej. Nabór na V edycję został zakończony, a kolejna nie została jeszcze ogłoszona.

31 stycznia 2024 roku zakończył się II i zarazem ostatni nabór wniosków dla gmin w programie „Ciepłe Mieszkanie”. Teraz nabory do 2026 roku będą prowadzone dla mieszkańców przez gminy, które zgłosiły się do programu i podpiszą umowy o dofinansowanie. Taką szansę będzie miało 886 gmin, które mogą otrzymać łącznie ponad 1,68 mld zł dotacji dla mieszkańców na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła.

Opracowała Aldona Mazurkiewicz