Rok 2022 zaczął się dla branży kominkowej jak film Hitchcocka: na początku trzęsienie ziemi w postaci rosyjskiej agresji na Ukrainę, a potem napięcie stale rosło. Wojna wywróciła do góry nogami rynek paliw w Europie. Zaczęto oficjalnie mówić o uzależnieniu od rosyjskiego gazu i o bezpieczeństwie energetycznym.

 • W lutym, tuż przed wybuchem wojny, skierowaliśmy do wszystkich gmin i sejmików wojewódzkich petycję w sprawie naprawy uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza. Nasze starania o zniesienie zakazów i ograniczeń spotkały się z żywym zainteresowaniem i pozytywnym odzewem gmin, które jednak nie mogą wiele w tej sprawie zrobić. Z kolei sejmiki wojewódzkie wykazały całkowity brak chęci zmian. Wzięliśmy udział we wszystkich posiedzeniach sejmików, o których zostaliśmy poinformowani: Małopolska, Łódź, Pomorze, Wielkopolska i Mazowsze. Jedyne województwo, które z góry nie odrzuciło naszej petycji, a przyjęło ją do rozpatrzenia to Małopolska. W tej chwili trwają tam prace nad zmianami przepisów. Najzacieklejsza walka jak zwykle toczyła się na Mazowszu, gdzie wzięliśmy udział w dwóch posiedzeniach Komisji Petycji, w posiedzeniu Komisji Prawa oraz w posiedzeniu Sejmiku. Niestety, jak w przypadku nowelizacji mazowieckiej uchwały antysmogowej w marcu tego roku, radni zagłosowali klubami: radni PiS za rozpatrzeniem naszej petycji, a radni PO i PSL przeciwko zmianom przepisów antysmogowych. Petycja OSKP została odrzucona 25 głosami do 24. Na dziś stan lokalnych zakazów i ograniczeń pozostaje bez zmian.
 • W kwietniu skierowaliśmy do ministerstw, premiera i prezydenta pismo w sprawie dywersyfikacji źródeł energii. W piśmie tym zwróciliśmy m.in. uwagę na znaczenie biomasy w uzupełnianiu bilansu energetycznego oraz na rosnące zjawisko ubóstwa energetycznego.
 • Po sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie petycji OSKP w wielu mediach pojawiły się nieprawdziwe informacje łączące OSKP i CZP z przedłużeniem terminów wymiany „kopciuchów”. W odpowiedzi wysłaliśmy do właściwych mediów prośby o sprostowania, co w większości przypadków spotkało się ze zrozumieniem i usunięciem nieprawdziwych informacji.
 • W ramach współpracy z agencją marketingową rozpoczęliśmy cykl wystąpień promujących kampanię DPE. Wystąpiliśmy między innymi w Radiu Praga, Radiu Parada, Radiu Bezpieczna Podróż, Polskim Radiu Program 4, czasopiśmie Wprost, Rodzinny Ekspres i w serwisie internetowym Strefa Biznesu.
 • 15.07 spotkaliśmy się z Doradcą Prezydenta do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych – Pawłem Sałkiem. Pan Doradca wyraził poparcie dla naszych działań w celu zmiany lokalnych przepisów antysmogowych, ale niestety nie był w stanie zaoferować konkretnego wsparcia.
 • Wsparliśmy apel Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy w sprawie „komina awaryjnego”.
 • Rozpoczęliśmy zbiórkę podpisów pod petycją w sprawie obniżenia stawki podatku VAT na drewno opałowe. Po zebraniu podpisów petycja zostanie złożona na ręce Premiera, Prezydenta i właściwych ministerstw. Do dnia 26.07 zebraliśmy oszałamiającą liczbę 552 podpisów. Petycja jest dostępna pod linkiem:
  https://www.openpetition.eu/pl/petition/online/apel-o-wprowadzenie-stawki-0-vat-na-drewno-opalowe
 • Wypowiedzieliśmy się w ramach projektu „Narada o Energii”. Zachęcamy wszystkich do zabrania głosu:
  https://naradaoenergii.pl/wypowiedz-sie/
  Stałym i najważniejszym celem kampanii Drewno Pozytywna Energia jest popularyzacja używania ekologicznych, niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na drewno kawałkowe oraz działania w kierunku zniesienia istniejących zakazów eksploatacji takich urządzeń.

Wojciech Perek


Kampania Drewno – Pozytywna Energia ma na celu promocję wizerunku drewna jako odnawialnego źródła energii. Zebrane grono specjalistów zajmujących się problematyką spalania drewna w kominkach i piecach upowszechnia prawdziwe i wiarygodne, poparte badaniami naukowymi informacje na temat ekologicznego spalania biomasy drzewnej, aby przyczyniać się do redukcji smogu w Polsce, mając także na uwadze politykę klimatyczną Unii Europejskiej.