Koniec roku 2022 jest okresem wzmożonej aktywności branży kominkowej nie tylko ze względu na trwający sezon i wyjątkowe tej jesieni zainteresowanie urządzeniami grzewczymi na drewno. W całej Polsce rozpoczynają się właśnie prace nad aktualizacją wojewódzkich Programów Ochrony Powietrza.

Wszystkim, którzy jeszcze nie wiedzą co to takiego, przypominam, że są to lokalne uchwały, które w większości województw wprowadzają zakaz używania kominków w tzw. dni smogowe. Na Mazowszu, w wielu powiatach, zakaz taki już od 2 lat obowiązuje od końca kwietnia do końca roku, na podstawie przekroczeń poziomów BaP.

Aktualizacja POP-ów to niepowtarzalna okazja (no… może powtarzalna, ale dopiero za 3 kolejne lata), żeby te niekorzystne dla branży przepisy zmienić w łatwy sposób. W ramach kampanii Drewno Pozytywna Energia bierzemy udział w konsultacjach społecznych i organizujemy zbiórki głosów za zniesieniem wspomnianych zakazów. Niezbędny jest tu jednak czynny udział całej branży kominkowej i zduńskiej, a najlepiej wszystkich zainteresowanych zniesieniem zakazów. Przykładowo, w konsultacjach społecznych do dolnośląskiego POP-u udało się zebrać 1440 głosów. Jest to ilość, która już może zaważyć na przyszłym kształcie tej uchwały, a z drugiej strony – biorąc pod uwagę liczbę użytkowników kominków i innych urządzeń na drewno, których w Polsce jest 1-3 miliony – śmiem wyrazić opinię, że to marny wynik.

A oto, czym jeszcze w ostatnich miesiącach zajmowała się grupa Drewno Pozytywna Energia:

 • Skierowaliśmy pismo do ministra Zyski w sprawie uczestnictwa w grupie doradczej, zajmującej się wykorzystaniem biomasy w energetyce.
 • Wzięliśmy udział w konsultacjach w sprawie zmiany małopolskiej uchwały antysmogowej.
 • Wzięliśmy udział w konsultacjach unijnych w sprawie etykiet energetycznych.
 • Udzieliliśmy wywiadów dla portalu Interia i dla TVN 24.
 • Spotkaliśmy się z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw w sprawie petycji OSKP dotyczącej zmiany stawki VAT na drewno opałowe.
 • Przystąpiliśmy do Rady Przedsiębiorców przy rzeczniku MŚP.
 • Wzięliśmy udział w Konferencji Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy.
 • Petycja OSKP w sprawie zmiany stawki VAT na drewno opałowe została skierowana do rozpatrzenia przez senacką Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 • 21 września, wspólnie z Burmistrzem Miasta i Gminy Dobczyce i z Polskim Forum Klimatycznym, zorganizowaliśmy konferencję pt. „Właściwe wykorzystanie biomasy do celów energetycznych – aspekty ekologiczno-ekonomiczne oraz niezależność i ochrona klimatu”.
 • Wzięliśmy udział w sesji sejmiku województwa zachodniopomorskiego w sprawie petycji dot. naprawy uchwał antysmogowych i Programów Ochrony Powietrza.
 • Wzięliśmy udział w pracach sejmiku województwa małopolskiego nad zmianą małopolskiej uchwały antysmogowej oraz w pracach nad petycją OSKP w sprawie naprawy uchwał antysmogowych i Programów Ochrony Powietrza.
 • Wzięliśmy udział we wstępnych konsultacjach w sprawie aktualizacji małopolskiego Programu Ochrony Powierza.
 • Wzięliśmy udział w sesjach komisji ochrony środowiska, komisji petycji i sejmiku województwa małopolskiego w sprawie zmiany małopolskiego Programu Ochrony Powietrza i małopolskich uchwał antysmogowych.
 • Wzięliśmy udział w Forum Koordynatorów Zarządzania Kryzysowego w Krakowie.
 • Wystąpiliśmy w licznych audycjach radiowych i telewizyjnych z przekazem kampanii DPE.

Wojciech Perek