…to hasło kampanii, jaką uruchomiliśmy pod szyldem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Kominki i Piece”. Nasze działania nakierowane są na upowszechnianie rzetelnych informacji na temat drewna i pelletu oraz potencjału ich wykorzystywania w indywidualnych gospodarstwach domowych, a także na demaskowaniu i walce z tymi stwierdzeniami, które nie są prawdziwe czy opierają się na błędnej interpretacji badań. Chcemy dotrzeć nie tylko do osób, które planują budowę kominka czy pieca w swoim domu, aby utwierdzić ich w przekonaniu, że podjęli słuszną decyzję, ale także do decydentów i urzędników, którzy decydują o losie tego paliwa, opracowując m.in. Programy Ochrony Powietrza.

Założenia kampanii:

  1. Promocja wizerunku biomasy drzewnej, a w szczególności drewna jako paliwa odnawialnego, ekologicznego, zgodnego z polityką klimatyczną Unii Europejskiej.
  2. Obalanie stereotypów na temat drewna, które funkcjonują w opinii publicznej za sprawą działalności niektórych aktywistów antysmogowych.
  3. Walka ze smogiem ze szczególnym naciskiem na ochronę klimatu (Green Deal 2050).
  4. Ukazywanie korzyści wynikających z posiadania kominka bądź pieca na drewno lub pellet, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i niezależności energetycznej indywidualnych gospodarstw domowych.
  5. Uświadamianie zagrożeń, które płyną z wprowadzenia zakazów czy ograniczeń spalania drewna: dla zwykłego obywatela, dla naszego kraju, dla klimatu.
  6. Edukacja: upowszechnianie wiedzy na temat prawidłowego użytkowania urządzeń na biomasę drzewną, pozyskiwania drewna i jego obróbki w oparciu o doświadczenia z innych krajów europejskich, w których kampanie edukacyjne przyczyniły się do poprawy jakości powietrza.

Czy takie działania są potrzebne?

Zdecydowanie tak. Kiedy wprowadzono zakaz spalania paliw stałych (w tym drewna) w Krakowie, mało kto z branży kominkowo-zduńskiej w Polsce myślał, że jest to dopiero początek zmasowanych działań mających na celu wykluczenie biomasy drzewnej z grupy tzw. OZE (odnawialnych źródeł energii) w naszym kraju. Okazało się, że w Polsce nikt nie zajmuje się promocją biomasy drzewnej, a wręcz przeciwnie! Zastanawiający jest fakt, że pomija się ją wśród OZE, a pod wpływem działań aktywistów antysmogowych wprowadzono nie tylko nieuzasadniony zakaz na terenie Krakowa (jedynego miasta w Europie z całkowitym zakazem spalania drewna w budynkach mieszkalnych), ale także ograniczenia dla kominków i pieców w tzw. dni smogowe na terenach całych województw, nawet jeśli urządzenie spełnia kryteria Ekoprojektu (który zacznie obowiązywać na terenie całej wspólnoty… po 1 stycznia 2022 roku). Przez kilka lat z niepokojem obserwowaliśmy aktywność niektórych „działaczy antysmogowych”, która w ostatnich miesiącach bardzo się nasiliła. Drewno jako paliwo stało się przedmiotem wielu ataków. Poprzez lokalne regulacje prawne, liczne artykuły prasowe i działania różnych aktywistów, pod pretekstem walki ze smogiem, zniechęca się Polaków do palenia drewnem i promuje się np. gaz – paliwo kopalne – jako zdecydowanie bardziej ekologiczne paliwo.

W konsekwencji wprowadzone w błąd samorządy uchwalają kolejne zakazy palenia paliw stałych (w tym drewna), które godzą w bezpieczeństwo energetyczne Polaków, a przede wszystkim nie biorą pod uwagę, że drewno jest paliwem odnawialnym, zgodnym z polityką klimatyczną UE, i poprzez takie działania zmniejszają ogólny udział OZE w produkcji energii cieplnej, narażając nasz kraj na jeszcze wyższe kary za emisję dwutlenku węgla (CO2). Tymczasem za smog odpowiada przede wszystkim niska emisja ze spalania węgla (i jego pochodnych) w prymitywnych kotłach i piecach, często w sposób nieprawidłowy, w przestarzałych instalacjach, co – niestety – wciąż stanowi główne źródło ogrzewania polskich gospodarstw domowych.

Dodatkowo, aktualnie sporo działań skierowanych jest przeciwko polityce gospodarowania lasami i pozyskiwania drewna przez Lasy Państwowe – mówi się o „spalaniu lasów”, podczas gdy tylko około 20% drewna ma takie przeznaczenie, a większość trafia do przemysłu meblarskiego. Nie mówi się o tym, że paliwa drzewne są przede wszystkim produktem ubocznym pozyskiwania i przetwarzania drewna, a lesistość naszego kraju stale rośnie. Dodatkowo jako kraj rolniczy posiadamy olbrzymie areały niezagospodarowanych gruntów, które można wykorzystać pod plantacje tego surowca.

GREEN DEAL 2050

Strategia Unii Europejskiej pod nazwą GREEN DEAL 2050 to temat, który w Polsce nie jest wystarczająco często przedmiotem dyskusji publicznej. Celem programu jest uzyskanie przez Europę miana pierwszego kontynentu neutralnego dla klimatu, m.in. przez osiągnięcie zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych netto. W związku z tym instalacja urządzeń grzewczych na biomasę drzewną (drewno i pellet), jest dotowana w wielu europejskich krajach, takich jak Francja, Austria, Niemcy czy Holandia, a kwoty dotacji sięgają nawet 10.000 euro.

Nasza kampania jest zatem zgodna z polityką klimatyczną Unii Europejskiej (odejście od paliw kopalnych, czyli węgla, gazu czy oleju, na rzecz odnawialnych źródeł energii, w tym biomasy drzewnej), ze szczególnym uwzględnieniem troski o czyste powietrze, którym wszyscy chcemy oddychać.

Jednocześnie broni polskiej myśli technicznej, docenianej na zagranicznych rynkach, polskiego interesu społecznego i narodowego oraz niezależności oraz bezpieczeństwa energetycznego indywidualnych gospodarstw domowych. Promując biomasę drzewną, przeciwdziałamy także ubóstwu energetycznemu.

Dlaczego kampania?

Antysmogowe zakazy i ograniczenia palenia sezonowanym drewnem, brykietem drzewnym czy pelletem w kominkach i piecykach spełniających normy ekoprojektu nie uwzględniają dostępnych na rynku czystych technologii ogrzewania biomasą, są ekologicznie nieuzasadnione i stoją wbrew europejskiej polityce klimatycznej. Nie dość, że zmniejszają udział OZE w produkcji energii cieplnej, to w przypadku wprowadzenia ograniczeń dla nowoczesnych urządzeń nie przyniosą zauważalnych – pozytywnych dla jakości powietrza – efektów. Korzystając z doświadczeń innych krajów, wiemy o tym, jak ważna jest możliwie najszybsza wymiana przestarzałych urządzeń na nowe (i to już się dzieje), używanie odpowiedniego drewna (o wilgotności poniżej 20%) oraz edukacja w zakresie czystego, prawidłowego użytkowania urządzeń na biomasę drzewną. Jednak w innych krajach proces wymiany jest zwykle wspomagany prostymi do uzyskania dotacjami i ulgami.

„Drewno – Pozytywna Energia” to przede wszystkim ludzie. Wiele z naszych działań jest dla Was niewidocznych, o niektórych niedługo usłyszycie. Od kilku miesięcy w gronie kilkunastu osób spotykamy się w każdy wtorek on-line, gdzie w ciągu dwóch, trzech godzin omawiamy bieżące tematy, opracowujemy strategie, rozdzielamy zadania, po prostu organizujemy się, aby walczyć o to, w co wierzymy: o prawdę o drewnie i jego naturze, o ogień w polskich domach.

Siła w nas

Sami jednak bez Waszego wsparcia, firm i darczyńców, nie zdołamy tego uczynić. Nasze możliwości są ograniczone i tylko wspólne działanie da nam szansę na pokazanie biomasy drzewnej i naszej branży w świetle, na jakie zasługują. Zgromadziliśmy bardzo dużo materiałów, które pokazują, jak ważną rolę odgrywa biomasa drzewna w innych krajach europejskich – musimy je tylko pokazać i dotrzeć z nimi do opinii publicznej… A na to potrzebne są środki finansowe oraz Wasze zaangażowanie, np. w mediach społecznościowych. Dodatkowo, uruchomiliśmy specjalną akcję zbierania funduszy poprzez portal Zrzutka.pl – nawet najdrobniejsze wpłaty pomogą nam sfinansować dalsze działania. Przecież jest nas tak dużo!

Karolina Dygas, Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Kominki i Piece”

Strona kampanii:
https://ogrzewamydrewnem.wordpress.com/

Dodaj komentarz